Wonen in Oosterwold

Landschap van initiatieven

Oosterwold wordt gekenmerkt door haar weidse opzet en rijke diversiteit aan projecten en woningen in verschillende schalen. Voor heel Oosterwold is een visie opgesteld die terug te brengen is naar 7 principes:

1. Vrijheid aan initiatieven
2. Organisch gegroeid
3. Continu groen landschap
4. Stadslandbouw als drager
5. Duurzaam en zelfvoorzienend
6. Financieel stabiel
7. Gemeenschapszin

1. Vrijheid aan initiatieven
In Oosterwold wordt veel vrijheid gegeven aan initiatieven. Om de ambities van het gebied in alle initiatieven terug te laten komen zijn er spelregels opgesteld waardoor een veilig en gezond leefklimaat ontstaat. Zo worden er maximale bebouwingspercentages en minimale ruimtes voor groen en landbouw omschreven. Zo is en blijft Oosterwold groen en duurzaam van uitstraling.
2. Organisch gegroeid
Buurten in Oosterwold kennen veel verschillende vormen en omvangen. Zo zijn er kavelwegen met een klein aantal woningen waar de bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het beheer van hun weg en openbare ruimtes. Op andere schaalniveaus zijn grotere ontwikkelingen terug te zien met uiteindelijk ook woonwijken als De Groene Eem.
3. Continu groen landschap
In Oosterwold is de verbinding tussen mens en natuur belangrijk. Doorwaardbare zones en openbaar groen zorgen voor een doorlopend groen landschap. Het terugbrengen van de Eemvallei, die langs de Groene Eem loopt, zorgt ervoor dat er doorlopend groen in Oosterwold aanwezig is.
4. Stadslandbouw als drager

Niet alleen de relatie tussen mens en natuur staat centraal. Ook de relatie tussen stad, land, mens en voedsel staat centraal. Ongeveer 50% van het grondoppervlak is voor stadslandbouw gereserveerd. Stadslandbouw kan op veel verschillende manieren en schalen worden gemaakt. Bij stadslandbouw kun je denken aan (gemeenschappelijke) moes- en volkstuinen, stadlandbouw en argrarische bedrijven.

5. Duurzaam en zelfvoorzienend
Oosterwold is een wijk met een vernieuwende toekomstvisie. Een duurzaam karakter staat in de groene omgeving centraal. Zelfvoorziening komt ook terug in de stadslandbouw. Het doel is om de mens dichter bij het voedsel te brengen. Dit gebeurd in schalen van stadsboerderijen tot moestuinen die voedsel produceren voor eigen gebruik of voor de buurt.
6. Financieel stabiel
Ontwikkelingen in Oosterwold, hoe klein of groot dan ook, zijn zelfredzaam. Er wordt met elkaar verantwoordelijkheid gedragen over het aanleggen en in stand houden van de openbare ruimtes op een financieel stabiele wijze.
7. Gemeenschapszin
Oosterwold is ook een gebied waar men de buren kent en samen met elkaar onderneemt. Het zij in stadslandbouw, in het samen beheren van kavelwegen en gezamenlijke ruimtes of in het organiseren van evenementen.

De Groene Eem: Wonen met stadslandbouw en natuur

In De Groene Eem komen de ambities van Oosterwold terug. De vrijheid in de natuur staat voorop. Ook is het mogelijk om met buurtgenoten gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Van het bijhouden van stadslandbouw in de vorm van (moes)tuinen tot het organiseren van evenementen in het buurtgebouw. Voor ieder wat wils.

Hoe De Groene Eem onderdeel is van Oosterwold en wat leven in dit gebied zo aantrekkelijk maakt, hebben we voor je samengevat in een flyer. 

Gemeenschapszin

Het centrale punt om samen te komen is in het wijkgebouw, dat zo is ontworpen dat het bijna lijkt op te gaan in de groene omgeving. De uiteindelijke invulling en het gebruik van dit buurtgebouw is aan de buurtbewoners. Zo is het een ideale plek voor buurtfeesten, oogstfeesten, activiteiten met kinderen, vergaderingen maar het is ook beschikbaar voor iedereen in de buurt voor eigen gebruik. 

Bewoners bepalen samen wat zij graag terugzien in De Groene Eem. We creëren betrokkenheid door bewoners vroegtijdig te betrekken bij de invulling van het buurtcentrum én de groene cirkels. En zorgen voor verbinding tussen bewoners. 

Stadslandbouw

In De Groene Eem komt stadslandbouw op 3 verschillende manieren tot uiting. 

Op de grootste schaal, op de kavel aan de snelweg, wordt het stadslandbouw door een lokale partij voor haar rekening genomen. Daarbij wordt gekeken naar een Heerenboerenconcept. In dit Heerenboerenconcept wordt er met lokale huishoudens duurzaam voedsel verbouwd en geoogst met inhuur van een boer.  

In de groene wig zijn 3 ruime terpen in het parklandschap ingebed. De 3 velden in het park worden gereserveerd voor gemeenschappelijke (stadslandbouw) initiatieven vanuit de buurt als het gezamenlijk bijhouden van moestuinen of pluktuinen. 

Op diverse kavels van de 2-onder-1 dak- en vrijstaande woningen is ruimte voor stadslandbouw gereserveerd. Hier kunnen de toekomstig eigenaren van deze woningen op hun eigen manier invulling gaan geven aan de opgave stadslandbouw.

Natuur

Omdat wonen in het groen één van de kenmerken is van wonen in Oosterwold is er veel aandacht besteed aan het vrijmaken van ruimte in de straten voor groen. Het centrum van de wijk bestaat uit een groot park waar wonen, samenzijn en natuur samenkomen. Temidden van dit park staat het wijkgebouw. Het park is in 2 zones opgedeeld. Een parkachtige zone met speelvoorzieningen en een natuurlijke zone met velden voor stadslandbouw en wandelpaden.

Het park is ontworpen aan de hand van een natuurlijke omgang met het water wat in de wijk valt. De wadistructuur loopt als een ‘nieuwe Eem’ door het landschap. Het natuurpark bestaat onder meer uit (stads)landbouw-inclusieve natuur met waterlopen, een wijkgebouw, een park en oerspeeltuinen. 

In het park ligt de grootste speelplek van de wijk. De speelplek wordt op een natuurlijke wijze met houten speeltoestellen en natuurlijke elementen ingericht zodat spelen en natuur samen komen. 

Bij de aanleg van het park wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande natuur. Gezonde bomen die plaats maken voor woningen zijn herplant, onderdelen van gekapte bomen worden waar mogelijk teruggebracht als natuurlijke speelelementen of afscheidingen. Niet alleen duurzaam, maar ook erg handig voor kleine dieren om in te schuilen.

Verspreid door de wijk worden groene zones zo effectief mogelijk ingezet voor spelen en samenkomen, wederom komen hier de speelvoorzieningen samen met groen. Zo brengen wij de groene uitstraling van de omgeving zoveel mogelijk terug in de straten en gaan wij verstening tegen. 

In Oosterwold wordt een continue groene zone gecreëerd aan de hand van het vroegere stroomgebied van de Eem. Deze stroom loopt langs De Groene Eem aan de zuid- en oostkant. De inrichting van dit gebied wordt nog verder uitgewerkt. 

Samen met de stadslandbouw zorgt de natuurlijke invulling van De Groene Eem voor een divers landschap met veel soorten planten en bomen. 

Stichting De Groene Eem

De inwoners van De Groene Eem zijn samen verantwoordelijk voor het in stand houden van de openbare ruimtes zoals het park en het buurtgebouw. De wijk wordt kant en klaar opgeleverd, waarbij een stichting wordt opgericht die de verantwoordelijkheid draagt voor deze taken. Bewoners van De Groene Eem dragen bij aan de stichting voor het onderhouden van de wegen, het buurtgebouw en het park maar ook voor reserveringen voor gepland onderhoud. Zo blijft de wijk er groen, veilig en verzorgd uitzien. 

Welke woning in De Groene Eem kies jij?

Ontwikkeling en realisatie

Van der Linden Makelaardij
[email protected]
+31 36 533 00 77
 Randstad 23 01 | 1314 BN Almere
www.vanderlinden.nl

De 4 Linden Makelaardij

[email protected]

+31 36 548 08 70

 Marktmeesterstraat 53 | 1315 GB Almere

www.de4linden.nl